Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Wij kunnen niet 100% garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Mocht u onjuistheden tegenkomen dan kunt u altijd een bericht sturen naar info@sega-amsterdam.nl.
Wij garanderen niet, dat software en verwijzingen naar andere links vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Links naar andere websites
Op de website van SEGA kan de mogelijkheid worden geboden door te klikken naar websites van derden om u beter van informatie te voorzien. SEGA is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites (inbegrepen de door die derden gehanteerde privacy-regelingen). Aan te raden is om kennis te nemen van het beleid van deze niet-SEGA-websites terzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, daar de voorwaarden kunnen afwijken van het beleid van SEGA.

Amsterdam, 23-05-2018