Over SEGA

Stichting Educatieve vaartochten Groot Amsterdam
In 2018 zijn Stichting MOVE Amsterdam en Stichting SEGA samengegaan.
SEGA organiseert het IJ-Buurtveer en thematische vaartochten, waarbij natuur en cultuur centraal staan

Stichting Move & Stichting SEGA

In 1992 nam de toenmalige stichting Amsterdams Openbaar vervoer Museum (AOM) met steun van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) het initiatief voor het terughalen van een tweetal voormalige GVB IJveer-boten naar Amsterdam. Tegelijkertijd werd met inzet van vrijwilligers de historische veerlijn van Amsterdam CS naar Nieuwendam (‘het Nieuwendammerbootje’) op zondagen gedurende 6 maanden per jaar in ere hersteld onder de naam IJ-Buurtveer. Stadsdelen Zeeburg en Noord gaven een subsidie en het toenmalig gemeentelijke havenbedrijf ondersteunde de exploitatie door het faciliteren van aanlandpunten.

IJ-BUURTVEER:
Vele mensen maakten gebruik van deze zondagse veerdienst, waarbij het IJ-Buurtveer het visitekaartje van Amsterdam-Noord werd. Helaas moest AOM in 2002 afstand doen van haar IJveren, doordat inkomsten wegvielen door de gedwongen uitplaatsing van haar tramvloot uit de remise Tollensstraat. Beide schepen werden verkocht, maar bleven in Amsterdam. Stichting MOVE nam de exploitatierechten van de zondagse IJ-Buurtveer over.

halte java eiland ijbuurtveer
ACTUELE ONTWIKKELINGEN:
In nauw overleg met stadsdeel Amsterdam-Noord is in 2016 gestart met de proef om Durgerdam en Vuurtoreneiland op te nemen in de route. Dit sloeg goed aan bij het publiek en leidde tot aanmerkelijk meer bezoekers. Daarmee kon dit ook een interessant product worden voor toeristen die Amsterdam bezoeken en aansluiten bij het Gemeentelijk beleid om attractieve programma’s te ontwikkelen, met als doel toeristen en Amsterdammers te verlokken het overvolle centrum te verlaten. Om deze reden is in 2017 Stichting Educatieve vaartochten Groot Amsterdam opgericht met als doel om educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio te organiseren met een accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie. Om producten beter op elkaar af te kunnen stemmen en ervaring te bundelen, is in 2018 besloten om stichting MOVE en het IJ-Buurtveer onder te brengen onder stichting SEGA en samen als één stichting verder te gaan.

 

Onze Nieuwsbrief
Doelstelling Stichting
Het uitvoeren van educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio met een accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie.
boottocht markermeer sega
ijbuurtveer amsterdam sega
Rondleiding vuurtoreneiland vaartocht sega