Over SEGA

Stichting Educatieve vaartochten Groot Amsterdam

In 2018 zijn Stichting MOVE Amsterdam en Stichting SEGA samengegaan.
SEGA organiseert het IJ-Buurtveer en thematische vaartochten, waarbij natuur en cultuur centraal staan

Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden!

Meer informatie

Stichting Move & Stichting SEGA

In 1992 nam de toenmalige stichting Amsterdams Openbaar vervoer Museum (AOM) met steun van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) het initiatief voor het terughalen van een tweetal voormalige GVB IJveer-boten naar Amsterdam. Tegelijkertijd werd met inzet van vrijwilligers de historische veerlijn van Amsterdam CS naar Nieuwendam (‘het Nieuwendammerbootje’) op zondagen gedurende 6 maanden per jaar in ere hersteld onder de naam IJ-Buurtveer. Stadsdelen Zeeburg en Noord gaven een subsidie en het toenmalig gemeentelijke havenbedrijf ondersteunde de exploitatie door het faciliteren van aanlandpunten.

IJ-BUURTVEER:
Vele mensen maakten gebruik van deze zondagse veerdienst, waarbij het IJ-Buurtveer het visitekaartje van Amsterdam-Noord werd. Helaas moest AOM in 2002 afstand doen van haar IJveren, doordat inkomsten wegvielen door de gedwongen uitplaatsing van haar tramvloot uit de remise Tollensstraat. Beide schepen werden verkocht, maar bleven in Amsterdam. Stichting MOVE nam de exploitatierechten van de zondagse IJ-Buurtvceer over.

halte java eiland ijbuurtveer

ACTUELE ONTWIKKELINGEN:
In nauw overleg met stadsdeel Amsterdam-Noord is in 2016 gestart met de proef om Durgerdam en Vuurtoreneiland op te nemen in de route. Dit sloeg goed aan bij het publiek en leidde tot aanmerkelijk meer bezoekers. Daarmee kon dit ook een interessant product worden voor toeristen die Amsterdam bezoeken en aansluiten bij het Gemeentelijk beleid om attractieve programma’s te ontwikkelen, met als doel toeristen en Amsterdammers te verlokken het overvolle centrum te verlaten. Om deze reden is in 2017 Stichting Educatieve vaartochten Groot Amsterdam opgericht met als doel om educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio te organiseren met een accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie. Om producten beter op elkaar af te kunnen stemmen en ervaring te bundelen, is in 2018 besloten om stichting MOVE en het IJ-Buurtveer onder te brengen onder stichting SEGA en samen als één stichting verder te gaan.

PARTNERS:
Stichting SEGA, voorheen MOVE, organiseert de vaartochten met behulp van en in nauwe samenwerking met onze betrokken partners: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, Port of Amsterdam, GVB-veren, Rijkswaterstaat, Staatsbosbheer, Rederij het IJ, Woodies AT Berlin, Vuurtoren-eiland, Fortenlinie, stichting MS Waterland.

Onze Nieuwsbrief

Doelstelling Stichting

Het uitvoeren van educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio met een accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie.

boottocht markermeer sega
ijbuurtveer amsterdam sega
Rondleiding vuurtoreneiland vaartocht sega

Wat biedt Stichting SEGA aan

IJ-Buurtveer

Historische veerdienstlijn over het IJ naar dijkdorp Durgerdam en Nieuwendam. Elke zondag van 13 mei t/m 26 augustus.

Middagtochten

Vertrek rond 12.00u vanaf Amsterdam CS naar bijzondere bestemmingen in de regio Amsterdam waarbij er uitleg gegeven wordt over de omgeving en de geschiedenis van de bestemming.

Dagtochten

Vertrek rond 10.00u vanaf Amsterdam CS naar bestemmingen in de metropoolregio Amsterdam zoals Edam en IJmuiden. Inclusief bezoek aan de bestemming.

Word ook vrijwilliger of donateur

We zijn altijd op zoek naar donateurs en enthousiaste vrijwilligers!