Vacatures

Stichting SEGA is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Stichting Educatieve tochten Groot Amsterdam (SEGA) heeft als doelstelling ‘Het uitvoeren van educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio met een accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie’. SEGA en haar rechtsvoorgangers worden reeds 27 jaar gesubsidieerd door gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord; daarnaast verlenen (overheids)bedrijven en instellingen diensten in natura ter ondersteuning. De tochten worden zoveel mogelijk uitgevoerd en voorbereid met vrijwilligers; voor bepaalde onderdelen worden diensten ingehuurd.

Wegens terugtreden van 2 bestuursleden en uitbreiding van activiteiten zoekt SEGA op dit moment een secretaris en penningmeester.

Secretaris / vrijwilligerszaken

 • Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen
 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergadering
 • Notuleert bestuursvergaderingen
 • Behandelt in- en uitgaande post
 • Stelt in overleg met betrokkenen het jaarverslag op
 • Draagt zorg voor werving en selectie vrijwilligers
 • Begeleidt vrijwilligers
 • Dragen zorg voor bijstellen en beheren van vrijwilligerscontracten, huishoudelijke reglementen en personeelsverzekeringen
 • Heeft contact met vertrouwenspersoon AVG
 • Vergadert éénmaal per 8 weken met het bestuur

Deze functie kan ook door 2 personen vervuld worden waarbij de secretaris en vrijwilligerstaken gescheiden worden.

Word onze nieuwe secretaris!


Algemene functie-eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen en management in bestuurlijke omgeving
 • Affiniteit met vervoer, (cultuur)educatie, en werken met vrijwilligers
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven met ‘hands on mentaliteit’
 • Goede omgang met vrijwilligers en externe krachten
 • VOG-verklaring

Algemene functie-kenmerken:

 • het gaat om functies, die als vrijwilligers-werk gedaan worden, waarbij i.o. de vrijwilligersvergoeding
 • gegeven kan worden.
 • gemaakte onkosten w.o. reiskosten kunnen worden vergoed
 • functies bieden mogelijkheid tot het opbouwen van een breed netwerk

Doelstelling Stichting

Het uitvoeren van educatieve tochten in de Amsterdamse Metropoolregio met een accent op natuurbeleving, waterbeheer en cultuurhistorie.

Word onze nieuwe Penningmeester!

Penningmeester

 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het beleid
 • Beheert de geldmiddelen
 • Ziet toe op externe verzorging van administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Ziet toe op uitsturen rekeningen door externe bureau
 • Begeleidt en beheert de financiën van nog in te stellen commissies
 • Onderhoudt contact met inkopers en conducteurs
 • Doet de betalingen namens de vereniging
 • Maakt conceptfacturen op
 • Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de stichting)
 • Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de begroting
 • Vraagt subsidies aan en levert input voor verantwoording daarvan

Algemene functie-kenmerken:

 • het gaat om functies, die als vrijwilligers-werk gedaan worden, waarbij i.o. de vrijwilligersvergoeding
 • gegeven kan worden.
 • gemaakte onkosten w.o. reiskosten kunnen worden vergoed
 • functies bieden mogelijkheid tot het opbouwen van een breed netwerk


Algemene functie-eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met besturen en management in bestuurlijke omgeving
 • Affiniteit met vervoer, (cultuur)educatie, en werken met vrijwilligers
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Leiding kunnen geven met ‘hands on mentaliteit’
 • Goede omgang met vrijwilligers en externe krachten
 • VOG-verklaring